Privacybeleid

Hexeko SRL bouwt sterke en duurzame relaties op met haar klanten, partners, consumenten en medewerkers, gebaseerd op wederzijds vertrouwen: het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van hun persoonlijke gegevens is een prioriteit voor Hexeko SRL.

Hexeko SRL houdt zich aan alle Belgische en Europese regelgeving en wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Hexeko SRL past een strikt privacybeleid toe om de bescherming van de persoonsgegevens van de users van haar websites te waarborgen:

 • Elke user behoudt de controle over zijn gegevens. Ze worden op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier behandeld.
 • Hexeko SRL zet zich in voor een doorlopend proces van bescherming van de gegevens van de users, overeenkomstig de General Data Protection Regulation (EU) van 27 april 2016 (hierna "GDPR" genoemd).

Doel van dit beleid

Hexeko SRL hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Wij hebben dit beleid ontwikkeld om u te informeren over de voorwaarden waaronder wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en beschermen. Lees deze zorgvuldig door om te weten te komen welke categorieƫn Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hoe we deze gegevens gebruiken en met wie we ze kunnen delen. Dit beleid beschrijft ook wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen om ze uit te oefenen of om ons eventuele vragen te stellen over uw Persoonlijke Gegevens.

Dit beleid kan worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt om te voldoen aan alle wettelijke, regelgevende, jurisprudentiƫle of technische ontwikkelingen. Uw Persoonlijke Gegevens zullen echter altijd worden verwerkt in overeenstemming met het beleid dat van kracht is op het moment van het verzamelen, tenzij een dwingende wettelijke verplichting anders bepaalt en met terugwerkende kracht.

Dit beleid is een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden van de Site.

Identiteit en contactgegevens van de controller

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Hexeko SRL, gevestigd aan Avenue Roger Vandendriessche 18-20, 1150 Bruxelles, vertegenwoordigd door Mr. Rodolphe Lechat.

Definities

"Persoonsgegevens": elke informatie betreffende een geĆÆdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geĆÆdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die specifiek voor die persoon zijn.

"wij" of "ons": Hexeko SRL (hierna "Hexeko SRL").

"u": betekent elke user/bezoeker van de Site.

"Site": Hexeko SRL website beschikbaar op www.hexeko.com.

Verzameling en oorsprong van persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens direct (inclusief via de verzamel formulieren op onze Site) of indirect (inclusief via onze serviceproviders en/of technologieƫn op onze Site) verzamelen.

Wij verbinden ons ertoe uw toestemming te verkrijgen en/of u de mogelijkheid te bieden om zo snel als nodig is bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.

In ieder geval wordt u op de hoogte gebracht van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld via de verschillende online formulieren voor het verzamelen van gegevens en via de Cookie Management Beleid.

Soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken

In het bijzonder kunnen wij de volgende soorten Persoonlijke Gegevens verzamelen en verwerken:

 • de informatie die u verstrekt door de formulieren op de Site in te vullen (bijvoorbeeld voor registratiedoeleinden, deelname aan een enquĆŖte, marketingdoeleinden, enz);
 • de informatie die u verstrekt voor authenticatie doeleinden;
 • de informatie die u verstrekt ten behoeve van het beheer van een bestelling of dienst;
 • via de "berichten", commentaren of andere inhoud die u op de Site plaatst.

Persoonlijke Gegevens die met een sterretje in de verzamelformulier zijn geĆÆdentificeerd, zijn verplicht omdat ze nodig zijn om rekening te houden met het verzoek. Indien deze verplichte informatie niet wordt verstrekt, kunnen deze handelingen niet in aanmerking worden genomen.

Persoonlijke Gegevens die we automatisch verzamelen

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Site bezoekt om uw ervaring te personaliseren en te verbeteren. Wij verzamelen deze informatie op verschillende manieren, waaronder:

 • Cookies

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar uw browser wordt verzonden wanneer u zich op onze Site bevindt en op uw apparaat wordt opgeslagen. Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam, de internetprovider, het besturingssysteem en de toegangsdatum en -tijd van de user. Het is niet waarschijnlijk dat cookies uw apparaat op enigerlei wijze zullen beschadigen.

Cookies worden niet gebruikt om de identiteit vast te stellen van een persoon die onze Site bezoekt. Cookies stellen ons in staat om uw geografische locatie en taal te bepalen om uw navigatie te verbeteren. Ze stellen ons ook in staat om informatie over uw bezoek aan de Site te verwerken, zoals de bezochte pagina's en de zoekopdrachten die worden uitgevoerd om de inhoud van de Site te verbeteren, uw interesses te volgen en u de meest geschikte inhoud aan te bieden.

Als u geen cookies van onze Site wenst te ontvangen, kunt u uw browser instellen. Voor het beheer van uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u kunt zien hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen.

Wij raden u echter aan onze cookies niet uit te schakelen. Houd er rekening mee dat als u onze cookies blokkeert, uitschakelt of weigert, sommige pagina's van onze Site niet meer correct worden weergegeven of dat u niet langer gebruik kunt maken van sommige van de diensten die u worden aangeboden. In dit geval wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de slechte werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen en die u hebt geweigerd of verwijderd.

Tot slot, door te klikken op de pictogrammen voor Facebook, Linkedin, enz. sociale netwerken op onze Site, indien van toepassing, en als u hebt ingestemd met het plaatsen van cookies tijdens het surfen op de Site, kunnen de betrokken sociale netwerken ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen. Dit soort cookies worden alleen op uw apparaten geplaatst als u hiermee instemt, door uw browsen op de Site voort te zetten. U kunt echter te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van dit soort cookies door deze sociale netwerken intrekken.

Voor meer informatie kunt u onze Cookie Management Beleid raadplegen.

 • IP-adressen

Een IP-adres is een unieke identificatie die sommige elektronische apparaten gebruiken om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren op het Internet. Wanneer u de Site bezoekt, kunnen we het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt gebruiken om verbinding te maken met de site. Wij gebruiken deze informatie om de algemene fysieke locatie van het apparaat te bepalen en om te begrijpen uit welk geografisch gebied bezoekers van de Site komen.

 • Statistieken

De Site maakt gebruik van Google Analytics om statistische rapporten te genereren. Deze rapporten vertellen ons bijvoorbeeld hoeveel users de Site hebben bezocht, welke pagina's zijn bezocht en uit welk geografisch gebied de users van de Site afkomstig zijn. De informatie die met behulp van statistieken wordt verzameld, kan bijvoorbeeld uw IP-adres, de website van waaruit u naar onze Site bent gekomen en het type apparaat dat u gebruikt omvatten. Uw IP-adres is verborgen op onze systemen en zal alleen worden gebruikt wanneer dit nodig is om technische problemen op te lossen, de Site te beheren en de voorkeuren van de bezoekers te begrijpen. Verkeersinformatie op de Site is alleen beschikbaar voor geautoriseerd personeel. Wij gebruiken deze informatie niet om bezoekers te identificeren en delen deze niet met derden.

Sociale netwerken

U kunt op de iconen voor Facebook, Linkedin, enz. sociale netwerken op onze Site klikken.

Sociale netwerken verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van de site en helpen de Site te promoten door het delen van informatie. Videodiensten voor het delen van video's verrijken onze Site met video-inhoud en verhogen de zichtbaarheid ervan.

Wanneer u op deze knoppen klikt, kunnen wij toegang krijgen tot persoonlijke informatie die u als openbaar en toegankelijk via uw profielen op de relevante sociale netwerken heeft aangegeven. Wij creƫren of gebruiken echter geen database die onafhankelijk is van deze sociale netwerken van de persoonlijke informatie die u op deze sociale netwerken publiceert en wij zullen geen gegevens met betrekking tot uw privƩleven op deze manier verwerken.

Als u niet wilt dat wij toegang hebben tot persoonlijke informatie die gepubliceerd wordt in de openbare ruimte van uw profielen of sociale accounts, moet u gebruik maken van de middelen die door de betrokken sociale netwerken beschikbaar worden gesteld om de toegang tot deze gegevens te beperken.

Doelstellingen waarvoor wij Persoonlijke Gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw Persoonlijke Gegevens met name voor de volgende doeleinden:

 • reageren op uw verzoeken, zoals informatie, onderzoek, of andere inhoud;
 • u de op de Site en/of in een van onze vestigingen bestelde diensten en diensten te leveren;
 • uw ervaring op onze Site aan te passen en te verbeteren;
 • om u aanbiedingen te doen voor onze producten en diensten en/of die van onze partners;
 • elk ander doel dat wij u, indien van toepassing, bij het verzamelen van uw gegevens zullen aangeven.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonlijke Gegevens

Wij verwerken uw Persoonlijke Gegevens in het kader van de uitvoering en het beheer van onze contractuele relatie met u, ons legitieme belang bij het verbeteren van de kwaliteit en de operationele kwaliteit van de diensten die wij u aanbieden of de naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming in het geval dat u er in bepaalde situaties om wordt gevraagd.

Verstrekking van Persoonlijke Gegevens

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens is voor ons van groot belang. Om deze reden beperken wij de toegang tot uw persoonlijke gegevens alleen tot onze medewerkers die deze nodig hebben om uw verzoek te kunnen verwerken of u de gevraagde service te kunnen bieden.

Wij geven uw Persoonlijke Gegevens niet door aan onbevoegde derden. Wij kunnen uw gegevens echter wel delen met entiteiten van de Hexeko SRL Group en geautoriseerde dienstverleners (bijv. technische dienstverleners, consultants, etc.) die wij gebruiken voor het leveren van onze diensten. Wij staan deze dienstverleners niet toe om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover dat nodig is om de diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarnaast kunnen wij Persoonlijke Gegevens over u delen (i) indien vereist door de wet of een juridische procedure, (ii) in antwoord op een verzoek van overheidsinstanties of andere functionarissen, of (iii) indien wij van mening zijn dat de overdracht van dergelijke gegevens noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of werkelijke illegale activiteiten.

Periode van opslag van uw Persoonlijke Gegevens

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens gedurende een periode die niet langer is dan de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt, welke periode indien nodig wordt verlengd met de perioden van de toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten.

Gevoelige Persoonlijke Gegevens

Als Algemene Voorwaarden geldt dat wij geen gevoelige Persoonlijke Gegevens verzamelen via onze Site. Gevoelige Persoonlijke Gegevens: alle informatie met betrekking tot ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, godsdienst of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsgegevens of gegevens die betrekking hebben op het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. Deze definitie omvat ook Persoonlijke Gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

In het geval dat het verzamelen van dergelijke gegevens strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te bereiken, zullen wij dit doen in overeenstemming met de vereisten van de lokale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en, in het bijzonder, met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en onder de voorwaarden beschreven in dit Privacybeleid.

Persoonlijke Gegevens en minderjarigen

De Site is bedoeld voor volwassenen die in staat zijn om verplichtingen aan te gaan volgens de wetten van het land waarin u zich bevindt.

Users die jonger zijn dan 18 jaar of niet in staat zijn om dit te doen, moeten de voorafgaande toestemming van hun wettelijke voogd verkrijgen alvorens hun gegevens op de Site in te voeren.

De leeftijd van 18 jaar kan worden verlaagd tot 13 jaar, afhankelijk van de lokale wetgeving van uw gewone verblijfplaats.

Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens.

 • Recht van toegang

U kunt om toegang tot uw Persoonlijke Gegevens vragen. U kunt ook verzoeken om rectificatie van onjuiste of onvolledige Persoonlijke Gegevens.

U heeft ook het recht om de bronnen van dergelijke Persoonlijke Gegevens te kennen.

 • Recht op verwijdering

Uw recht om te vergeten geeft u de mogelijkheid om te verzoeken om het verwijderen van Persoonlijke Gegevens wanneer:

(i) de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt;

(ii) u ervoor kiest uw toestemming in te trekken (in gevallen waarin uw toestemming is verzameld als wettelijke basis voor de verwerking). Deze intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze wordt uitgevoerd;

(iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking;

(iv) uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

(v) uw gegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen; of

(vi) de schrapping ervan is vereist om de naleving van de geldende wetgeving te waarborgen.

 • Recht op beperking

U kunt ook verzoeken dat uw Persoonlijke Gegevens beperkt blijven tot de verwerking ervan, indien:

(i) u de juistheid van dergelijke gegevens betwist;

(ii) we deze gegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, en

(iii) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

 • Recht om bezwaar te maken tegen direct-marketingberichten

U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het ontvangen van reclame of prospectie door rechtstreeks en kosteloos contact met ons op te nemen, of door gebruik te maken van de afmeldlink die is opgenomen in de prospectie die wij u per e-mail kunnen sturen of door een e-mail te sturen naar het adres dat hieronder wordt vermeld. Dit verzet doet geen afbreuk aan de wettigheid van de overbrengingen die vĆ³Ć³r de tenuitvoerlegging ervan hebben plaatsgevonden.

 • Recht om niet het voorwerp uit te maken van een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde gegevensverwerking

U hebt de mogelijkheid om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking die rechtsgevolgen voor u heeft of aanzienlijke gevolgen voor u heeft.

 • Recht op overdraagbaarheid

U kunt ons vragen om u uw Persoonlijke Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat te verstrekken, of u kunt vragen dat ze rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden "overgedragen", op voorwaarde dat dit het geval is:

(i) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst met u; en

(ii) het wordt met geautomatiseerde middelen uitgevoerd.

 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u zich zorgen of klachten heeft over de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Federale Overheidsdienst (FOD), ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Hertogstraat 4, 1000 Brussel.

Wij verzoeken u echter om ons vooraf een aanvraag te sturen door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres, zodat wij uw aanvraag kunnen verwerken en een minnelijke schikking kunnen vinden.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door ons te schrijven op het volgende adres: [email protected] met vermelding van uw volledige naam en het doel van uw verzoek. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om u te kunnen identificeren en om uw verzoek te kunnen verwerken.

Securiteit

Wij implementeren alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerking van Persoonlijke Gegevens te waarborgen.

In dit verband nemen wij alle nodige voorzorgsmaatregelen, met betrekking tot de aard van de Persoonlijke Gegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of toegankelijk worden voor onbevoegde derden (fysieke bescherming van de lokalen, authenticatieprocedures met persoonlijke en veilige toegang door middel van vertrouwelijke identificatie en wachtwoorden, logging van de verbinding, versleuteling van bepaalde gegevens, etc.).

Database, klantenrelatiebeheer

We gebruiken een database om onze relaties met bestaande en potentiĆ«le klanten te beheren en te volgen. Deze database bevat Persoonlijke Gegevens van medewerkers van onze klanten of andere partners met wie wij een zakelijke relatie hebben of met wie wij een dergelijke relatie willen aangaan. Deze gegevens, die uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt, omvatten met name: contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, enz.), voor het publiek toegankelijke informatie, antwoorden op gerichte e-mails en andere informatie die door onze medewerkers wordt verzameld en geregistreerd in het kader van de contacten met onze klanten en partners. Als u uit onze CRM-databases wilt worden verwijderd, neem dan contact op met [email protected].

Links naar andere websites

Voor uw gemak en informatie bieden wij af en toe links aan naar andere websites. Deze websites zijn meestal Hexeko SRL websites, en sommige daarvan opereren onafhankelijk van onze websites en staan niet onder onze controle. Deze sites die door derden worden geƫxploiteerd kunnen hun eigen privacyverklaringen of gebruiksvoorwaarden hebben, die wij u ten zeerste aanraden te herzien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de producten en diensten die erop worden aangeboden of enig ander gebruik.

Ons Privacybeleid bijwerken

Dit beleid zal vanaf 13 augustus 2019 van kracht zijn. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen. In dit geval zijn de aangebrachte wijzigingen pas van toepassing na een periode van 30 werkdagen na de datum van de wijziging. Controleer deze pagina regelmatig als u wijzigingen wilt controleren.

Uitschrijven

Als u zich via onze Site op bepaalde diensten hebt geabonneerd en in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan per e-mail op de hoogte te brengen via [email protected].

Contacteer ons

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: [email protected].

Laatste update: 4 juli 2022.